Maakunta-osahanke

Maakunta-osahankkeessa kehitetään maakuntien toimijoiden paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta.

Osahankkeen lähtökohdat

Sote- ja maakuntauudistuksen keskeisenä tehtävänä on hallinnon ja toimintatapojen muutos. Palvelujen digitalisointi on keskeinen väline tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikkia kansalaisten palveluja ei kuitenkaan voida siirtää digitaalisiksi palveluiksi, vaan edelleen tarvitaan viranomaisten fyysistä läsnäoloa ja palvelujen verkostoa. Näiden fyysisten elementtien hoitaminen tehokkaasti edellyttää paikkatietojen hyödyntämistä palveluverkkojen suunnittelussa ja operatiivisessa toiminnassa.

Palveluverkkojen optimaalinen toiminta edellyttää myös erilaisten uusien paikkatietoaineistojen keruuta ja hyödyntämistä. Maakuntien toimintoja varten tarvitaan valtakunnallisesti yhdenmukaiset tietovarastot. Tietojen yhdenmukaistaminen onnistuu parhaiten yhteisillä tietomalleilla.

Erilaisten palveluverkkojen suunnittelu voidaan toteuttaa tasa-arvoisesti käyttämällä yhdenmukaisia tietoaineistoja ja paikkatietoanalyysejä. Maakuntien liitoilla on jo paljon paikkatietoaineistoja käytössään ja ne vastaavat maakuntakaavoista. Lounaispaikka on kerännyt yhteen nykyiset maakuntakaavat ja järjestänyt niille WMS-palvelut lukuun ottamatta Uudenmaaliittoa, jolla on omat rajapintapalvelunsa. ELY/Y-keskuksissa käytössä on SYKE:n (Suomen ympäristökeskus) paikkatietoratkaisut ja SYKE vastaa tietojen harmonisoinnista.

Osahankkeen tavoitteet

Maakunta-osahanke päätettiin käynnistää 8.6.2018 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa. Syksyn aikana valmistellaan toimenpideohjelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Syksyllä 2017 valmistui Dimenteqin toimesta konsulttiselvitys. Selvityksen tavoitteena oli kuvata maakuntien näkökulmasta paikkatietojen käyttötarpeet tulevaisuudessa sekä maakuntiin siirtyvien tehtävien osalta nykyinen paikkatietoinfrastruktuuri ja käytettävät paikkatiedot. Selvityksessä huomioidaan myös valmistelussa olevan uuden lupa- ja valvontaviraston tarpeet sekä sote-tehtäviin liittyvät paikkatietoratkaisut ja -tarpeet. Selvityksen loppuraportti on luettavissa materiaalit-sivulla.

Lisätietoja

Osahankkeen hankekoordinaattori Lena Hallin-Pihlatie (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi),
verkostokoordinaattori (sijainen) Maiju Kähärä (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi),
tekninen koordinaattori kehitysinsinööri Mikko Hynninen (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
paikkatietosuunnittelija Miina Vainio (etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi)