Voiko peltolohkojen vaihtoa ja myyntiä helpottaa digisovelluksella?

15.8.2019

Maakunta-osahankkeessa toteutettiin kesän 2019 aikana peltolohkojen vaihtoa tukevan digisovelluksen tarveselvitys. Tulevaisuuden visiossa Suomessa on käytössä karttapohjainen sovellus, jonka avulla aktiiviviljelijät voisivat helposti etsiä ostettavia ja vuokrattavana olevia peltoja, sekä asettaa peltoja myyntiin ja vuokralle.

kuva pelloista
Julia Hautojärvi

Selvitys toteutettiin, koska Maakunta-osahankkeessa nähtiin potentiaalia tukea maatalouden kannattavuutta ja ilmastovaikutuksia mm. vähentämällä pitkiä ajomatkoja digitaalisilla viljelijälähtöisillä ratkaisuilla ja siten tukemalla tilusrakenteen kehittymistä kestävämpään suuntaan. Selvityksen toteutuksesta vastasi Spatineo oy.

Sovelluksessa on potentiaalia

Projektissa haastateltiin sekä maanviljelijöitä että viranomaisedustajia. Kysymykset koskivat esimerkiksi hyötyjä ja potentiaalia, sovelluksen toiminnallisuuksien minimivaatimuksia, mahdollisia haasteita, sekä resursointiin liittyviä kysymyksiä. 

Projektissa haastatelluiden viljelijöiden mielestä karttapohjainen sovellus helpottaa vuokrapeltojen ja myytävissä olevien peltojen löytämistä. Etenkin vuokrapeltojen vaihdon tukemista pidettiin tärkeänä. Peltojen omistusvaihdon osalta varainsiirtovero nähtiin haasteellisena. Jos tarveselvityksessä esillä ollut sovellus toteutetaan, olisi monen viljelijän mielestä järkevämpää kytkeä sovelluksessa esitellyt ominaisuudet johonkin jo olemassa olevaan sovellukseen, kuin rakentaa kokonaan uutta palvelua.

Lisäselvitykset ovat tarpeen 

Viranomaiset eivät näe sovellukselle välitöntä hyötyä omalle toiminnalle eivätkä rahoita kehitystyötä
Sovelluksen mahdollinen hyöty viranomaisille on verrattain vähäinen. Haastatelluista mikään viranomainen ei pitänyt sovellusta hyödyllisenä taustaorganisaationsa viranomaistehtävien hoitoon ja he kokivat, että vastuu sovelluksen toteutuksesta ja ylläpidosta on muilla kuin haastatelluilla viranomaisilla. 

Sovelluksen kehittämiseen liittyviä haasteita löydettiin paljon. Siitä huolimatta vapaaehtoisuuteen perustuvaa lohkovaihtoa/myyntiä/vuokrausta tulisi helpottaa viljelijöiden välillä ja suunniteltu sovellus saattaisi helpottaa tilannetta. Synergiaetuja jo olemassa olevien rakenteiden ja sovellusten kanssa sekä benchmarkkausta on syytä tehdä ennen päätöstä sovelluksen kehittämisestä, Spatineon raportissa todetaan.

Tutustu selvitykseen tarkemmin tästä.