Tuoreita selvityksiä maakuntien paikkatietotarpeista

15.1.2019

Tutustu Maakunta-osahankkeessa tuotettuihin selvityksiin.

Maakuntien yhtenäiset tietomallit -selvityksen tavoitteena oli tunnistaa maakuntien tulevien toimintojen näkökulmasta keskeisimmät paikkatietoaineistot, joiden tietosisällön tulisi olla valtakunnallisesti yhteismitallista. Tällä hetkellä nämä aineistot saattavat olla joko alueellisesti erilaisten tietomallien mukaisesti kerättyjä tai jopa kokonaan puuttuvia. Selvityksen tavoitteena on nostaa esille viisi tärkeimmäksi kokonaisuudeksi nostettua paikkatietoaineistoa sekä priorisoida nämä mahdollisuuksien mukaan keskinäiseen tärkeysjärjestykseen.

Tietoa kerättiin pääasiassa ryhmähaastattelujen avulla. Mukana haastatteluissa oli 20 organisaatiosta.

Selvityksessä lähes kaikissa haastatteluissa nousivat esille samat aineistokokonaisuudet, joiden tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden merkitystä korostettiin erityisesti. Aineistojen merkitystä nimenomaan maakunnallisten toimintojen suunnittelun kannalta pidettiin huomattavan tärkeänä. Näitä olivat:

  • Toimipaikkarekisteri
  • Joukkoliikenteen reittitiedot
  • Yleiskaava
  • Suojelualueet ja -kohteet
  • Asiointisuunta
  • Johtotiedot

Työn toteutti Sitowise. Tutustu selvitykseen.

Rekisteritiedoista paikkatiedoiksi 

Maakunta-osahankkeessa järjestetyssä työpajassa toukokuussa 2018 kävi ilmi, että monissa rekistereissä toimipisteiden sijaintitiedot ovat puutteellisia. 

Ubigu Oy:n toteuttaman esiselvityksen tavoitteena oli selvittää tarkemmin puutteita ja mahdollisuuksia sijaintitietojen korjaamiseksi valituissa rekistereissä ja tuoda esiin ehdotuksia ratkaisuista, joita Paikkatietoalustan Maakunta-osahanke voisi jatkotyössä edistää. Työssä keskitytään julkisten ja yksityisten organisaatioiden toimipaikkoihin, erityisesti soten ja oppilaitosten osalta.

Selvityksessä etsitään ehdotuksia menetelmistä ja työkaluista rekisteritiedon (toimipaikkakohtaisten käyntiosoitteiden, postinumerotiedon ja koodinaattitiedon) laadun parantamiseksi, paikkatietoistamiseksi ja/tai esimerkkien laadintaan tiedolla johtamista varten. Työssä kartoitetaan myös kipupisteet ja potentiaaliset yhteistyökumppanit.

Tutustu selvitykseen.