Miten löydetään saavutettavin sote-palvelu? Katso kooste webinaarista

28.2.2019

Paikkatietoalustan webinaarissa torstaina 28.2. kuultiin Paikkatietoalustan Maakunta-osahankkeelle tehdystä selvityksestä, jonka tavoitteena oli tunnistaa etenkin sote-toimipaikkojen sijaintitiedoista löytyviä puutteita, löytää keinoja niiden korjaamiseksi ja ehdottaa ratkaisuja, joita osahankkeessa voitaisiin edistää. Selvityksen toteutti Ubigu Oy.

–  Maakuntien suunnitteluorganisaatiot ja monet muut tahot ovat jo pitkään tunnistaneet sellaisen ongelman, että erityisesti soteen ja siihen liittyvien palveluiden rekistereissä toimipisteiden sijaintitiedot ovat puuttellisia. Ehkä tässä on sellainen perinteinen jako, etteivät paikkatietoasiat ole olleet sote-puolella niin merkityksellisiä kuin tänä päivänä, kuvailee Ilpo Tammi Ubigusta selvityksen taustoja.

Ongelma on näkynyt muun muassa siinä, että sote-palveluiden paikkatietoja on jouduttu esimerkiksi maakunnissa keräämään monesta eri lähteestä, usein käsityönä. Teema on nostettu keskeiseksi kehityskohteeksi Maakunta-osahankkeessa.

– Tiettyjä Tilastokeskusten rekisteriaineistoja lukuunottamatta käytännössä sijaintitietoja ei ole laadullisesti kontrolloitu sote-puolen rekistereissä juuri mitenkään. Tarkin sijaintitieto on yleensä käynti- tai katuosoite, ja tätä eri tahot yrittävät geokoodata ja saada kartalle ja aina se ei mene ihan sinne päin, Tammi kertoo. 

Postiosoitteita on alettu kytkeä lisäksi myös Postin osoitejärjestelmään, mutta tämäkään ei ratkaise varsinaisen palvelun sijaintiin liittyviä ongelmia.

– Palvelun käyttäjän näkökulmasta oleellisempaa on se, missä se käynti- tai katuosoite on tai onko se oikeassa paikassa. 

Mikä sitten ratkaisuksi?

Tammi korostaa, että yksi keskeinen ongelma on ollut, ettei osoitteista ole ollut saatavilla valtakunnallista master-tietoa. Paikkatietoalustan Osoitteet-osahankkeessa kehitettävä osoitetietojärjestelmä voisi sellaisen tarjota. 

– Jos sitä vasten saataisiin kontrolloitua Valviran asiointipalvelussa osoitetiedot, pystyttäisiin varmistumaan siitä, että osoitetieto on oikean muotoista.

Selvityksessä on otettu huomioon myös mahdollinen sote- ja maakuntauudistus ja siinä esitetty valinnanvapaus. Valinnanvapauden lähtökohtana on, että asiakas pitäisi pystyä ohjaamaan aina parhaiten saavutettavissa olevaan palvelupaikkaan, ja tässä puolestaan tarvittaisiin ajantasaisia sijaintitietoja. Esimerkiksi Kela on jo tunnistanut tarpeen sille, että saavutettavin palvelupiste pitäisi voida laskea asiakkaalle automaattisesti.

Katso webinaarin tallenne YouTubesta.

Yhteenveto selvityksessä esiin nousseista kehittämistarpeista