Maakunta-osahanke esittäytyy – katso webinaarin tallenne

28.11.2018

Paikkatietoalustan Maakunta-osahankkeessa luodaan maakuntien tiedonhallintaa ja toimintaa tukevia paikkatietopalveluita. Tekninen koordinaattori Mikko Hynninen Suomen ympäristökeskuksesta kertoi osahankkeen ensimmäisessä webinaarissa tarkemmin tavoitteista, seuraavista askeleista ja osallistumismahdollisuuksista.

Paikkatietoalustan Maakunta-osahanke esittäytyy webinaarissa
Julia Hautojärvi

Päätös Maakunta-osahankkeen käynnistämisestä tehtiin kesällä 2018, ja varsinainen toiminta käynnistyi syyskuussa. 

–  Maakunnat on merkittävä osajoukko, jossa paikkatietoa hallinnoidaan ja käytetään. Maakunta-osahankkeessa katsotaan, että jatkossakin, kun maakuntaorganisaatiot ovat uudistumassa, paikkatieto olisi mukana siellä päivittäisessä työssä. Että myös muut kuin itse tietoa keräävät organisaatiot voisivat hyödyntää sitä, Hynninen kuvailee osahankkeen päämääriä.

Hanketta pyörittää neljän hengen koordinointitiimi, jossa on mukana edustajia SYKE:stä ja maakuntien liitoista. Lisäksi tärkeää palautetta saadaan Maakuntafoorumin koordinointiryhmältä. Yhdessä tekeminen on tässäkin Paikkatietoalustan osahankkeessa tärkeää, ja Hynninen kannustaakin aiheesta kiinnostuneita liittymään mukaan Maakuntafoorumiin, joka on kaikille avoin viestintäkanava ja myös mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta.

– Kaikki palaute on toivottavaa. Pyrkimys on, että saamme osallistettua teitä kaikkia niin, että palvelut ja rakenteet, mitä tässä saadaan aikaiseksi, olisivat aidosti sellaisia, että ne hyödyttävät tulevaa maakuntatasoa. Palvelut rakennetaan siten, etteivät niiden käyttöönotto ja jatkokäyttö ole riippuvaisia maakuntauudistuksesta ja sen aikatauluista, Hynninen kertoo.

Liity mukaan Maakuntafoorumiin tällä lomakkeella.

Paikkatietoalustan Maakunta-osahankkeen tavoitteena on:

  • Laatia Maakuntien paikkatietoinfrastruktuurille ekosysteemikuvaus, hallintamalli ja liiketoimintamalli
  • Selvittää maakuntien ja sidosryhmien keskeisten paikkatietoaineistojen nykytilanne ja kehittämistarpeet
  • Laatia yhtenäinen tietomalli tai muu ratkaisu priorisoidulle aineistokokonaisuudelle
  • Laatia pilottityökalu vesihuoltolaitostietojen digitalisoimiseksi ja tuomiseksi osaksi kansallista paikkatietoinfrastruktuuria
  • Luoda pilottipalveluita jonka avulla yhtenäinen ja ajantasainen maakuntakaava-aineisto kootaan ja jaetaan
  • Selvittää ratkaisuja rekisterien toimipaikkatietojen laadun parantamiseksi ja niiden tarjoamiseksi paikkatietoina

Osahankkeen pääkoordinaattorina toimii Lena Hallin-Pihlatie Suomen ympäristökeskuksesta (lena.hallin-pihlatie(at)syke.fi. 

Katso webinaarin tallenne Paikkatietoalustan YouTube-kanavalta.