Indeksointipalvelun käyttötarveselvitys on nyt julkaistu

24.4.2019

Indeksointipalvelun käyttötarveselvityksen tavoitteena oli selvittää laajamittaisesti eri toimijoiden keskuudessa se, onko paikkaan sidottuja kohteita erilaisiin aluejakoihin sijoittavalle – indeksoivalle – palvelulle tarvetta.

Indeksoinnilla tässä yhteydessä tarkoitettiin lähtökohtaisesti tiettyjen paikkatietokohteiden (esim. rakennukset tai osoitepisteet) sijoittamista ennalta määriteltyihin aluejakoihin, jotka voivat olla joko hallinnollisia, palveluverkkoja, tilastoruutuja jne. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa eri aluejaoissa silloinkin, kun aluejaoissa tapahtuu tai tarvitaan muutoksia ripeässäkin tahdissa.

Käyttötarveselvitys nosti keskeiseksi uudeksi vaatimukseksi käyttäjien omien aluejakojen käsittelyn ja muokkaamisen erilaisissa analyysitarpeissa. Selvityksessä indeksointipalvelulle todettiin selvä tarve.

Työn toteutti Sitowise. Tutustu selvitykseen (pdf).